Ledarskapsutveckling är en färskvara som kräver ständig träning och övning. Ledarskap innebär att man alltid bör vara beredd att möta nya situationer och nya utmaningar. Man kan sällan slå sig till ro och tro att man har hittat sina metoder en gång för alla.

Det räcker med att man får en ny medarbetare, kund eller samarbetspartner, eller att företaget utökar de varor eller tjänster man levererar med en produkt, för att förändringar ska uppstå i det känsliga samspel som ledarskap innebär.

Ledarskapsutveckling handlar i hög grad om att lära sig att vara flexibel, reflekterande och öppen, samtidigt som man behåller sin inre kompass när det gäller övergripande värderingar, normer och målsättningar.

Ju mer metodisk och strukturerad man själv är i sin vardag, desto mer effektivt kan man hantera sitt ledarskap. Det kan handlar om att odla sin förmåga till reflektion, gränssättning, lära sig prioritera och delegera men även att filtrera bort sådant som stör uppmärksamheten. På så sätt minskar man risken för den stress som är vanlig när man sitter i en ledande position

Som chef eller ledare är man ständigt i blickpunkten, en välstrukturerad person väcker både respekt och förtroende, kloka arbetsmetoder möjliggör dessutom att vara en god förebild för medarbetarna.

Ett viktigt fokus inom ledarskapsutveckling riktas till förmågan att se sig själv utifrån för att inte riskera fastna i en alltför subjektiv tolkning av verkligheten.

Mina uppdrag som ledarskapsstöd upplever jag som allt viktigare i en tid med växande utmaningar för chefer och ledare.