Jag är beteendevetare med gedigen arbetslivserfarenhet inom personal och hälsofrågor från såväl privat som offentlig sektor. Sedan 15 år driver jag egen verksamhet med specialkompetens inom KBT­, Mindfulness och Handledning för professionell utveckling. 

Som terapiform utmärker sig KBT-området och Systemteori för sin höga evidens inom psykologisk forskning med effektiva och hållbara resultat, jag har därför valt att arbeta med dessa metoder som utgångspunkt.

Min uppgift som terapeut och handledare är att hjälpa till med kartläggning och medvetandegörande, inte bara om svårigheter utan i synnerhet om resurser samt ge verktyg som syftar till att hantera vardagslivet och yrkeslivet mer funktionellt.

Jag vänder mig till enskilda och grupper, företag och organisationer. I mitt nätverk finns specialistläkare, företagshälsovård och myndigheter.

Jag är medlem i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier. (SFKBT)